Reklamační řád

 

 

Reklamační řád, záruka, odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

Za odeslané zboží, až do okamžiku převzetí zboží zákazníkem, nese veškerá rizika spojená s přepravou naše společnost. Jestliže při dodání bude poškozen obal zboží, sepište před převzetím s dopravcem protokol o rozsahu poškození, nebo zboží nepřebírejte. V případě, že bude zjištěno poškození zboží až po rozbalení, musí být sepsán do 48 hodin od převzetí tohoto zboží zápis s dopravcem. Bez zápisu o poškození nelze uznat oprávněnost reklamace vzniklou přepravou. Reklamovat kompletnost obsahu dodávky je možno do dvou pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Pokud po otevření zásilky zjistíte vadu na zboží, nesoulad skutečně dodávaného zboží a přiloženého kupního dokladu nebo absenci kupního dokladu, nejpozději do 3 dnů písemně elektronickou poštou informujte podávajícího. 

Reklamované zboží zašle kupující na adresu prodávajícího s popisem reklamované vady společně s originálem nebo kopií dokladu o koupi. Odstranitelná vada bude okamžitě bezplatně odstraněna, v případě neodstranitelné vady bude kupujícímu vrácena kupní cena za zboží nebo poskytnuto zboží nové.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace – pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


Na spotřební zboží nabízené prostřednictvím těchto internetových stránek poskytujeme záruční lhůtu dle platného právního řádu ČR. Reklamaci v záruční lhůtě lze uplatnit u provozovatele obchodu.

Vznikne-li na zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci osobně nebo písemně. Oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: 

COLLM.CZ
Smetanovo nám. 77
570 01 Litomyšl
IČ: 87563754 DIČ: CZ7559174062
info@collm.cz

Oznámení o závadách musí obsahovat:

  • jméno kupujícího
  • adresu kupujícího
  • kontaktní telefon, popř. e-mail
  • popis závady a toho, jak závada vznikla, doklad o koupi zboží.


Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o následném postupu. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující doložil doklad o koupi zboží.

 Objednávka (kupní smlouva) je platná okamžikem jejího odeslání prostřednictvím e-shopu collm.cz

Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

 

 Odstoupení od smlouvy ...

Jsme si vědomi, že nákupu zboží přes internet není možné si zboží řádně prohlédnout a proto Vám poskytujeme záruku vrácení peněz. Jestliže bezprostředně po převzetí zásilky zjistíte, že Vám zakoupené zboží nevyhovuje, máte možnost jej nepoužité bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení vrátit - odstoupit od smlouvy. Určující je datum odeslání zásilky na naši adresu viz. kontakty, příp. Obchodní podmínky.
Kupující má dle Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, musí se spojit s prodávajícím e-mailem nebo telefonicky a domluvit se na způsobu vrácení zboží, přičemž musí být splněny následující podmínky:

  • zboží musí být na náklady kupujícího doručeno, popř. zasláno na adresu prodávajícího (ne na dobírku)
  • zboží nesmí být poškozené ani nesmí jevit známky neodborného užívání nebo opotřebování
  • zboží musí být v původním obalu
  • zboží musí být kompletní, a musí k němu být přiložena původní faktura a písemná žádost kupujícího o vrácení zboží


Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající do 14 dnů zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s pravidly pro cookies. Více informací.